Integritetsmeddelande

1 VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV CARRIER? HUR SAMLAR CARRIER IN SÅDANA PERSONUPPGIFTER?

2 VARFÖR SAMLAR CARRIER IN PERSONUPPGIFTER?

3 VAR LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

4 ANVÄNDER CARRIER PERSONUPPGIFTER FÖR ATT KONTAKTA DIG?

5 DELAR CARRIER DEN INSAMLADE INFORMATIONEN MED TREDJE PARTER?

6 HUR SÄKERSTÄLLER CARRIER SÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTERNA?

7 HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8 HUR GÖR DU FÖR ATT RÄTTA, ÄNDRA ELLER RADERA INFORMATION SOM CARRIER HAR OM DIG?

9 VAD BEHÖVER DU KÄNNA TILL OM TREDJE PARTS LÄNKAR SOM KAN VISAS PÅ WEBBPLATSEN?

10 HUR ANVÄNDER CARRIER COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

11 HUR KAN CARRIER ANVÄNDA PLATSDATA?

12 VILKEN YTTERLIGARE INFORMATION BÖR SPECIFIKA ANVÄNDARE KÄNNA TILL?

13 HUR KAN CARRIER KOMMA ATT ÄNDRA DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE?

14 HUR KONTAKTAR DU CARRIER?