Allmänna villkor och bestämmelser för försäljning

Artikel 1 - DEFINITIONER

Artikel 2 - OMFATTNING

Artikel 3 - AVTAL

Artikel 4 - LICENS FÖR PROGRAMVARA

Artikel 5 - BEGRÄNSAD GARANTI FÖR LICENSERAD PROGRAMVARA

Artikel 6 - LEVERANS

Artikel 7 - BETALNINGSVILLKOR

Artikel 8 - FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Artikel 9 - AVSKRIVNINGAR - INGEN GARANTI

Artikel 10 - VILLKOR FÖR ELEKTRONISK HANDEL

Artikel 11 - ANSVAR

Artikel 12 - KÖPARENS ANSVAR

Artikel 13 - FORCE MAJEURE

Artikel 14 - INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Artikel 15 - UPPSÄGNING PÅ GRUND AV FÖRSUMMELSE

Artikel 16 - SÄLJARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Artikel 17 - DATASKYDD

Artikel 18 - SEKRETESS

Artikel 19 - FÖREBYGGANDE AV PENNINGTVÄTT

Artikel 20 - ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRESKRIFTER OCH GODKÄNNANDEN

Artikel 21- EFTERLEVNAD AV INTERNATIONELL HANDEL

Artikel 22 - ETISK KOD

Artikel 23 - NUKLEÄR ANVÄNDNING

Artikel 24 - SÄLJARENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. PUBLICITET.

Artikel 25 - JURISDIKTION - SPRÅK