Driving simplicity

Säkerhets- och anläggningshantering har utvecklats till en komplex uppsättning funktioner som måste hanteras som en prioritering av säkerheten och skyddet av personal, besökare och fysiska tillgångar. Faktorer som driver denna komplexitet är många: flera platser, avlägsna platser, flexibel arbetstid, antal anställda och besökare samt andra utvecklingsbehov. Det kräver en integrerad hanteringslösning.

Advisor Management-programvara ger säkerhets- och anläggningschefer ett unikt integrerat hanteringsverktyg för att kontrollera komplexa verksamhetsfunktioner som inbrottslarm, passersystem, videoövervakning och/eller brandlarm på flera anläggningar, integrerade i och kontrollerade från en enda användarvänlig applikation.

  • Ett intuitivt grafiskt användargränssnitt, med dynamiska planlösningar
  • Ett enda användargränssnitt för flera uppgifter:
    Integrerat passersystem​, digital video, inbrotts- och branddetektering;
    Tillhandahåller ett enhetligt sätt för att definiera och hantera användarrättigheter, oavsett typ av säkerhetssystem. Registrerar och spårar besökare i lokalerna, bidrar till säkerheten för personal, fastigheter och tillgångar. Kräver minimal utbildning.
  • Gör det möjligt för användare att skapa rapporter via de avancerade rapporteringsfunktionerna
  • Kan utökas till flera webbplatser, flera språk och flera användare
  • Levererar effektiv larmhantering