Sedan starten 1980 har Aritech varit ett känt namn inom den europeiska säkerhetsmarknaden.

Idag känner länder över hela världen till varumärket för sin kvalitet och innovativa teknik.

Under det ikoniska varumärket Aritech fortsätter vi att förnya och leverera integrerade säkerhetslösningar som passerar de traditionella gränserna mellan passersystem, inbrott och video.

Som en del av Carrier är vi engagerade i att skydda människor och tillgångar genom att leverera säkrare, miljövänligare och effektivare byggnader i ett brett spektrum inom detaljhandel, kommersiella kontor, finansiella institutioner, skolor och bostäder.

Vår styrka ligger i våra lösningar

På Aritech anser vi att styrkan i vårt produktutbud ligger i dess lösningar. Genom att integrera en rad produkter inom Aritech´s produktportfölj, tillsammans med ett antal brand-, lås - och tredjepartsprodukter för inbrott och passersystem, kan du uppnå högre effektivitet, högre komfort och öka säkerheten för dina medarbetare, egendom och tillgångar.

Allt fler säkerhetssystem ansluts till IP och mobilnät, därför kräver systemen förbättrat skydd mot cyberattacker. Aritech tar ledningen i de olika säkerhetsaspekterna genom de lösningar som systemen tillhandahåller.