Med kunden i åtanke

Advisor Advanced är en ledande inbrottslarmcentral som finns i över 30 länder i hela Europa, Mellanöstern och Afrika. Det ger en perfekt lösning för applikationer som sträcker sig från små företag och butiker till applikationer som kräver högre säkerhet.

Denna framgångsrika plattform har nu utökats till ett helt integrerat passersystem, överordnad mjukvara och UltraSync-tjänster, vilket ger våra kunder den bästa säkerhetslösningen i sin klass.

Advisor Advanced tillhandahåller en perfekt lösning för applikationer som sträcker sig från små företag och butiker till applikationer som kräver högre säkerhetsgrad i enlighet med EN klass 3.

Varför är Advisor Advanced ett logiskt val?

Integrerat passersystem

Advisor Advanced kan utökas med mer omfattande passersystem genom den kompletta bakåtkompatibla dörrcentralen, ATS125x. Ett direkt och enkelt dörrkoncept som gör det möjligt för kunder att hantera och övervaka dörrkonfigurationer genom ett menyträd. Scheman och kalendrar kan direkt tilldelas områden/dörrar och dörrgrupper. Fullvärdigt passagesystem ger upp till 48 intelligenta dörrar med fyrdörrarscentraler som kan hantera Anti-Passback mellan dessa dörrar.

Fjärrtjänster

Advisor Configurator (ATS85xx) är utformad för att fjärrkonfigurera, -diagnostisera och -interagera med alla aktiverade Advisor Advanced- och Advisor Master-centraler. Föreställ dig effektiviteten som kan uppnås när över 50 operatörer kan ansluta till över 100 centraler samtidigt med en delad databas med över 250 000 centraler. Advisor Configurator förser larmcentraler med ett kraftfullt hanteringsverktyg för att komma närmare kunderna, vilket ger en bättre service, t.ex. fjärruppgraderingar av FW.

Management-programvara

Advisor Advanced är helt kompatibel med den nya Advisor Management-programvaran (ATS8600), vilket gör integrationen komplett.

Säker kommunikation genom UltraSync

Anslutning av Advisor Advanced till UltraSync kommer att ge installatörer, distributörer och larmcentraler en avancerad plattform för sina kunder med ökad service och effektiv support.