Aritech

Finansiella institutioner eller bankinstitut tillhandahåller tjänster som förmedlare på finansiella marknader. Institutioner som tar emot och hanterar inlåning och ger lån, försäkringsbolag, pensionsfonder och andra typer av finansiella tjänster som förvaltar investeringar.

Aritech, Carriers globala varumärke för intrång, åtkomst och videoövervakning, levererar avancerade, integrerade lösningar och tjänster för flexibla kontorsmiljöer. Lösningar och tjänster som detekterar, kontrollerar och informerar för att tillhandahålla trygghet, effektivitet och bekvämlighet.

Tekniska lösningar för området finansiella institutioner ger lösningar för viktiga behov.