Carrier Fire & Security levererar avancerade och integrerade lösningar och tjänster som gör det möjligt för städer, orter och byar att upptäcka, kontrollera och informera för att tillhandahålla trygghet, effektivitet och bekvämlighet.

Utmaningarna som städer, orter och byar står inför är olika men har en gemensam nämnare: att inom sitt eget område hantera flera byggnader med olika användningsområden. I takt med att kommunerna fortsätter att omorganisera och omgruppera blir antalet platser och byggnader som ingår i det lokala arvet fler, vilket resulterar i en växande utmaning.

Tack vare vår kunskap, expertis och kundåterkoppling förstår vi de aktuella behoven och erbjuder lösningar som uppfyller dessa behov.